Förvaring av silvermynt

För att hålla dina silvermynt i bästa möjliga skick behöver du förvara dem på ett korrekt sätt. Det finns många olika saker som kan hända om silvermynt inte förvaras på korrekt sätt, exempelvis:

Så hur förvarar man då silvermynten på ett bra sätt? Det finns självklart många olika alternativ beroende på vad du vill åstadkomma. Förvaring som är säker är inte nödvändigtvis bra för själva silvermyntet, men generellt kan följande vara tips.

Sammantaget är det viktigt att förvara silvermynt på ett svalt och torrt ställe, och att använda förvaringar som skyddar mynten mot repor och skador. Det är också bra att välja förvaringar som gör det lättare att lagra och organisera mynten och som gör det lättare att bära och transportera mynten.