Skatter med silvermynt

Det finns flera kända skatter som hittats genom historien och som har innehållit silvermynt. En av dessa skatter var den så kallade Atocha-skatten som bestod av silvermynt och guld från det spanska fartyget Nuestra Señora de Atocha som sjönk vid Florida strax norr om Key West år 1622. Skatten hittades i början av 1970-talet av skattletaren Mel Fisher med team som använde modern teknik för att hitta vraket. Skatten är värderad till 250 till 500 miljoner dollar.

Whydah-skatten är en annan känd skatt som bestod av silvermynt och guld från piratfartyget Whydah Gally som sjönk utanför kusten av Cape Cod, Massachusetts, år 1717. Whydah var ursprungligen till för frakt av passagerare, gods och slavar, men skeppet tillfångatogs av piraten Samuel Bellamy och fick en ny roll som piratskepp under piraternas guldålder. Skatten hittades 1984 av Barry Clifford och är värderad till runt 100 miljoner dollar.

År 2007 hittade ett team dykare från Odyssey Marine Exploration vraket från ett spanskt fartyg som 1817 sjönk i närheten av ön Cartagena i Colombia. Fartyget hette Nuestra Señora de las Mercedes, men har även kallats för Black Swan. Skatten som hittades består av silvermynt och guld och är värderad till över 500 miljoner dollar.

Dessa exempel på sjunkna skepp med stora skatter är bara några av många kända skatter som hittats och som innehöll silvermynt. Skatter från pirater och andra sjunkna fartyg är vanligtvis svåra att hitta och kräver ofta avancerad teknik för att lokalisera skeppen och hämta upp skatterna. Men när de väl hittas kan de innehålla mycket värdefulla föremål såsom silvermynt.

Svenska skatter

Det finns även exempel på silverskatter som har hittats i Sverige som har innehållit större mängder silvermynt. Det tydligaste exemplet är Spillingsskatten som är världens största vikingatida silverskatt, bestående av totalt cirka 14 000 silvermynt. Denna skatt hittades i en åker vid Spillings på Gotland år 1999. Skatten innehöll över 2000 silvermynt och har värderats till 1,2 miljoner kronor, vilket var det som gavs i hittelön för fyndet.

En annan plats där det hittats silverskatter med bland annat silvermynt är Birka på Björkö. Här hittades den första silverskatten 1872 och därefter har ytterligare två hittats. Skatterna innehåller exempelvis silvermynt från både Kalifatet och från det Bysantinska riket. Dessa silverskatter är som sagt enbart exempel på skatter som hittats runtom i Sverige och som har innhållit olika typer av silvermynt. Att hitta dessa skatter har inte enbart ett monetärt värde utan kan också hjälpa till att berätta något om historien och ge en inblick i hur livet var under olika perioder av Sveriges historia.