Piece of eight

The Spanish piece of eight, även känt som real de a ocho eller peso de ocho var ett mynt som användes i Spanien och dess kolonier under en lång tid, från 1500-talet till 1800-talet. Det är känt för sin roll i den globala ekonomin under denna tid och var en av de mest använda valutorna i världen under många år.

Det första piece of eight-myntet slogs i Spanien år 1537 och det var ett silvermynt vägt 27,4 gram, vilket motsvarade 8 reales. Detta mynt var mycket viktigt för Spanien eftersom det gav landet en viktig valuta för att finansiera krig och andra statliga utgifter. Myntet blev snabbt mycket populärt och det blev det främsta silvermyntet som användes i Spanien och dess kolonier, inklusive Mexiko, Central- och Sydamerika.

Piece of eight hade också en unik egenskap, det kunde delas upp i 8 delar, kallade bits, vilket gjorde det enkel för handeln och transaktioner. Denna egenskap gjorde det också till ett viktigt mynt för pirater och sjöfarare som kunde dela upp skatten i enklare bitar. Det är också från just detta som myntet har fått sitt namn.

Mycket av den spanska kolonisationen och expansionen i Amerika finansierades av silvermyntet piece of eight och det spelade en stor roll i den globala ekonomin under denna tid. Myntet var också viktigt för den amerikanska kolonisationen eftersom det var ett av de främsta mynten som användes av de tidiga kolonisterna. Piece of eight var också viktigt för den globala ekonomin eftersom det var ett av de få mynten som var värdefulla nog att användas för internationella affärer och handel. Myntet fortsatte att vara i bruk i Spanien och dess kolonier tills 1800-talet då det ersattes av andra valutor.